Home

Strzelecka 29
74-320 Barlinek

Szanowni Państwo,

przekazujemy do Państwa rąk plakaty w wersji elektronicznej dotyczące kampanii społecznej pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”, przygotowanej przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat.

W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj. #RozmawiajReaguj”.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

 pedofilia baner 1

Do pobrania:

 1. Plakat pt. "nie wybaczysz sobie, że nie rozmawiałeś"
 2. Plakat pt. "nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś"
 3. Plakat pt. "nie wybaczysz sobie, że nie zauważyłeś"

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Choroba może dotknąć każdego człowieka bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach.

Depresja jest chorobą, którą charakteryzuje uporczywy smutek, brak energii, brak zainteresowania czynnościami, które dotąd sprawiały przyjemność i dawały satysfakcję. Problemy ze snem (bezsenność lub ospałość), niepokój, trudności z koncentracją, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziei istnienia, myśli o samookaleczeniu lub wręcz uporczywe myśli samobójcze – to cechy charakterystyczne tej choroby.

Depresja to nie tylko problemy z nastrojem. Do zaburzeń psychicznych dołączają objawy somatyczne, czyli cielesne. Na skutek symptomów depresji chorzy zaczynają zaniedbywać codzienne obowiązki – pracę, szkołę, higienę osobistą. Problemem stają się dla nich podstawowe czynności takie jak wstanie z łóżka czy pójście do sklepu.

Celem ustanowienia dnia było upowszechnianie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. Obecnie depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną. Zachorowalność roczna wynosi 6-12 % wśród osób dorosłych, w tzw. sile wieku, a u osób w wieku podeszłym jest wyższa i sięga nawet ponad 15 %. Szacuje się także, że około 30-50 % ludzi cierpiało chociaż raz w swoim życiu na zaburzenia depresyjne.

Mimo faktu, że choroba występuje bardzo często, osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy.

Osoby, które nie doświadczyły depresji, często są przekonane, że zaburzenia depresyjne to jedynie fanaberia “słabych” ludzi. Jest to, oczywiście, nieprawda (i w dodatku krzywdzący osąd). Większość osób cierpiących na depresję, gdyby mogło, z pewnością wybrałoby radosne, zwyczajne życie.

Depresję można (i powinno się) leczyć. Najkorzystniejsze są metody kompleksowe, czyli połączenie psychoterapii i farmakoterapii. Bardzo istotna jest również edukacja – objaśnianie pacjentowi, na czym polega choroba i czego może się spodziewać. Ważne, by o depresji możliwie dużo wiedzieli również najbliżsi chorego. Najczęstszą metodą psychoterapii jest tak zwana terapia poznawczo-behawioralna, która skupia się na analizowaniu problemów i wykształcaniu pozytywnych reakcji.

źródło: https://www.gov.pl/web/psse-bydgoszcz/23-lutego-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja

Osoby chore na depresję, a także ich bliscy mają do dyspozycji kilka infolinii, dzięki którym mogą otrzymać pomoc i poradę:

 1. 116 123 – bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00-22.00,
 2. 111 111 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu,
 3. 121 212 – bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu,
 4. 800 108 108 – bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli  (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00-20.00,
 5. 22 635 09 54 - bezpłatny telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 17.00-20.00

Do pobrania:

 1. Depresja – broszura,
 2. Wykaz instytucji pomocowych świadczących wsparcie w zakresie ochrony zdrowia z uwzględnieniem wsparcia świadczonego na terenie powiatu myśliborskiego.

„FAS – FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z PŁODOWYM ZESPOŁEM ALKOHOLOWYM W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM”

 5 października 2021 r. – wtorek, godzina 17.00

 MIEJSCE:

SZKOŁA RODZENIA  przy Szpitalu Barlinek Spółka z o.o.

 PROWADZĄCA:

PANI AGNIESZKA JÄGER  - PEDAGOG I CERTYFIKOWANY TERAPEUTA FAS

 KOORDYNATOR:

 • Eliza Stefaniuk - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 • kontakt: 95 74 60 014 lub 609 110 018

 Ważne:

 • przed rozpoczęciem Uczestnik zobowiązany będzie podać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail – w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w spotkaniu oraz dla ułatwienia kontaktu z Uczestnikiem;
 • w spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • uczestnik zobowiązany jest zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki (maseczki zapewnia organizator spotkania).

2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007r. Wybór daty nie był przypadkowy otóż  2 października obchodzimy rocznicę urodzin Mahatmy Gandiego jednego z największych propagatorów pacyfizmu. Mahatma Gandii w drodze do niepodległości Indii szerzył nowy rodzaj sprzeciwu – bierny opór, który polegał na walce bez użycia przemocy.

 

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ma na celu uwrażliwienie społeczności, wskazanie, że istnieje wiele sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i sprzeciwów bez użycia przemocy. W tym dniu nasze myśli kierują się ku osobom doznającym przemocy nie tylko fizycznej czy psychicznej, ale również ekonomicznej i seksualnej. Pamiętajmy, przemoc może dotykać wszystkich bez względu na wykształcenie, wiek, płeć czy stan posiadania. Przemoc to nie tylko zaniedbania względem dzieci ale i osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

 2.10

Największym skarbem człowieka jest życie. Trzeba przez nie przejść tak, by nie zranić drugiej osoby bo jutro możemy już nie mieć okazji by powiedzieć ,,PRZEPRASZAM”.

Bądźmy uważni, być może ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy a sam nie ma odwagi czy możliwości aby o nią poprosić.

            Jeśli jesteś osoba doznającą przemocy, bądź widzisz, że komuś dzieje się krzywda masz prawo i obowiązek zwrócić się o pomoc do instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie naszej Gminy, ale też pomoc uzyskasz na terenie całego kraju.

 

W ramach prowadzonych działań profilaktycznych zachęcamy Państwa do zapoznania:

 https://www.youtube.com/watch?v=eYL6ve6oRGE

Wykaz instytucji pomocowych

Wykaz dzielnicowych

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Komisariat Policji w Barlinku